top of page

MAGIC BOX GROUP บริจาคเงินสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกส่วนต่อขยายโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ภาพหน้าจอ 2565-03-10 เวลา 17.17.29.png

สมทบทุน พลเทพ เศรษฐีวรรณ ประธานบริษัท MAGIC BOX GROUP มอบเงินบริจาคจำนวน 400,000 บาท ให้ ขรรค์ ประจวบเหมาะ เพื่อสมทบทุนในการสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกส่วนต่อขยาย Extended OPD โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่สภากาชาดไทย วันก่อน.

bottom of page